Veelgestelde vragen over corona en het amateurvoetbal

Redactie
KNVB Media
19 november, 10:00

De huidige coronacrisis heeft ook op het voetbal veel impact. - Foto: KNVB Media

Op deze pagina bundelen we de meest gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor het amateurvoetbal. Deze FAQ wordt continu bijgewerkt. Houd deze pagina dus regelmatig in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste informatie en ontwikkelingen.

Maatregelen per 19 november:

Het kabinet heeft dinsdagavond 17 november nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen gaan in vanaf donderdag 19 november. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

  • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
  • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
  • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
  • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.
  • Alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie mogen doorgaan.

Let op: deze FAQ wordt doorlopend aangepast n.a.v. de meest recente informatie.

Wedstrijden/trainingen

Waarom mogen er geen officiële wedstrijden gespeeld worden in het amateurvoetbal?

Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Om dit te beperken is door de overheid besloten om voorlopig alle amateurwedstrijden stil te leggen.

Hoe moeten de leeftijdsgrenzen geïnterpreteerd worden voor het voetbal?

In afstemming met NOC*NSF is bepaald dat spelers in de teams binnen de jeugdcompetities mogen sporten in teamverband en onderlinge trainingswedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.

De ter plekke geldende lokale noodverordening en gemeentelijke bepalingen blijven altijd leidend.

Mogen jeugdteams onderling wedstrijden spelen tegen teams van de eigen vereniging?

Ja, jeugd mag onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

Mogen seniorenteams in meerdere groepjes van vier tegelijk trainen op één veld?

Ja, zorg er wel voor dat de groepen van vier spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en dat de onderlinge 1,5 meter afstand altijd in acht wordt genomen. Zorg er ook voor dat duidelijk herkenbaar is bij welk groepje iedere speler hoort.

Behoort de trainer bij de senioren tot het toegestane ‘viertal’?

Nee, bij teamsporten voor senioren kan getraind worden in vaste groepjes van maximaal vier personen. De trainer wordt niet gerekend tot het viertal. Binnen de groepjes moet er continu minimaal 1,5 meter afstand worden gehouden ten opzichte van elkaar en vanzelfsprekend moet er ook voldoende afstand worden gehouden ten opzichte van de trainer en/of andere groepjes.

Wanneer meerdere verenigingen een sportcomplex delen, mogen dan de teams van deze verenigingen ook onderling een oefenwedstrijdje spelen?

Het doel van de maatregelen is om sociale contacten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. In relatie tot het beperken van sociale contacten is het niet toegestaan om tegen jeugdteams van andere verenigingen te spelen, dus ook niet als zij gebruik maken van dezelfde accommodatie.

Mogen spelers van ‘samenwerkende jeugdteams’ (ST of SJO) wel trainen, ook als ze hiervoor naar de andere (samenwerkende) vereniging moeten?

Ja, jeugd mag blijven trainen volgens de geldende richtlijnen ook als ze in dit geval naar de ‘samenwerkende’ vereniging moeten.

Wat is het maximum aantal toegestane trainers/begeleiders voor een jeugdteam?

Hiervoor geldt geen maximum aantal. Houd hiervoor de gebruikelijke samenstelling van jouw team aan en zoek niet onnodig de ‘randen’ van de richtlijnen op.

Mogen ouders naar trainingen van kinderen komen kijken?

Nee, toeschouwers zijn niet toegestaan op de sportaccommodatie. Het doel van de overheidsmaatregelen is om de trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

Mogen er bij spelers met een beperking ouders/begeleiders aanwezig zijn?

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

Competities

Wat gebeurt er met de wedstrijden die nu niet gespeeld worden en welke scenario’s zijn er voor het moment dat de competitie weer hervat kan worden?

Er wordt op dit moment gewerkt aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer kunnen worden hervat. Het meest gunstige scenario is dat er vanaf 16 en 17 januari weer competitiewedstrijden mogen worden gespeeld. Dit wordt half december besloten.

Wordt de herindeling van het 4-fasenvoetbal nog wel gepubliceerd?

Wij publiceren de herindelingen zodra duidelijk is wanneer de competities worden hervat.

Financiën

Wat moet ik doen als mijn vereniging als gevolg van deze nieuwe maatregelen in financiële problemen komt?

Neem hiervoor contact op met de Verenigingsadviseur in jouw regio. Hij/zij kan jouw vereniging helpen met het in kaart brengen van mogelijke (financiële) ondersteuning.

Zijn er financiële regelingen waar ik als amateurclub gebruik van kan maken vanwege de inkomsten die wegvallen door de coronamaatregelen?

Vanuit de overheid zijn er de afgelopen maanden diverse financiële regelingen bekendgemaakt voor amateursportorganisaties. Met behulp van deze regelingen konden amateursportorganisaties (een deel van) de financiële schade opvangen die ze hebben opgelopen n.a.v. de coronamaatregelen.

Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen heeft de overheid extra geld beschikbaar gesteld voor de sport. Hiermee is een bedrag van 60 miljoen euro gemoeid. Op dit moment wordt er gewerkt aan een concrete uitwerking van dit extra steunpakket. Zodra hierover meer informatie bekend is communiceren we dit zo spoedig mogelijk.

Steun voor Sport Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor sportverenigingen.

Gaat de KNVB de contributie van november en december incasseren?

Ja, incasso’s voor november en december gaan plaatsvinden. Dit omdat we er op dit moment vanuit gaan dat we nog een volledige competitie spelen. Mochten we in december besluiten dat het hervatten van de competities op 16/17 januari geen haalbare kaart is, dan kan er ook een besluit over de incasso’s over de maanden januari en februari worden genomen.

Algemeen

Is het veilig en verantwoord om weer te gaan voetballen?

De Rijksoverheid bepaalt – na advies te hebben ingewonnen bij de virusexperts van het RIVM – wat veilig is en wat niet en daarmee ook wat in Nederland is toegestaan en wat niet. Net als iedereen moeten wij de Rijksoverheid volgen. Zij hebben bepaald dat contactsporten sinds 1 juli weer verantwoord kunnen worden beoefend en dat buiten het veld de accommodaties moeten voldoen aan de ‘basisregels’, zoals het onderling 1,5 meter afstand houden. Deze eisen hebben wij middels uitvoerige protocollen vertaald naar de praktijk. De betreffende gemeente ziet er ook nog op toe dat de complexen ‘coronaproof’ zijn en blijven.

Coronaprotocollen Bekijk de coronaprotocollen.

Heeft de KNVB tips/adviezen voor trainingsvormen of andere manieren om leden in deze periode betrokken te houden?

Op onze speciale pagina ‘Blijf Voetbalfit’ vind je voorbeelden en handvatten om ook in deze periode op een veilige en verantwoorde manier te blijven voetballen.

Blijf voetbalfit Op deze pagina vind je per doelgroep de nodige handvatten om op een veilige manier door te blijven voetballen.

Is het toegestaan een Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal te organiseren?

Door de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ is het mogelijk om een digitale ledenvergadering te organiseren, zodat leden niet fysiek bij elkaar hoeven te komen om bepaalde besluiten te nemen. Deze wet is inmiddels verlengd tot 1 december. Daarnaast heeft de overheid aangekondigd dat het vervallen/niet verlengen van deze wet telkens minimaal twee maanden van tevoren wordt aangekondigd. Zonder tegenbericht kan je er dus vanuit gaan dat de wet nog minimaal twee maanden van toepassing is.

Protocol/richtlijnen bij besmettingen

Wat moeten we doen als iemand positief test op het coronavirus?

In het geval van een positieve test in je team is het verstandig om zo snel mogelijk, via de betrokkene, te schakelen met de GGD. Zij doen een bron- en contactonderzoek en zullen aangeven welke regels gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler.

Over het algemeen verblijven sporters tijdens een wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD teamgenoten als 'overige niet nauwe contacten'. Deze spelers mogen in dat geval blijven deelnemen aan wedstrijden maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Lees hieronder meer informatie van het RIVM over de regels die gelden bij een positieve test.

Leefregels en informatiebrieven RIVM Lees hier alles over de leefregels van het RIVM.

Wie is verantwoordelijk voor de handhaving op de coronamaatregelen bij verenigingen?

In eerste instantie ben je als club ervoor verantwoordelijk dat de coronaregels zo goed mogelijk worden nageleefd op jouw accommodatie. Wijs hiervoor een ‘corona-coördinator’ aan die geldt als aanspreekpunt en mensen erop kan wijzen wanneer zij bijvoorbeeld de 1,5m niet goed in acht nemen.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de controle en handhaving op de coronamaatregelen. Wanneer blijkt dat de coronamaatregelen niet goed worden nageleefd bij jouw club, kunnen zij als uiterste sanctie besluiten de club te sluiten. Het is dus in ieders belang om het niet zover te laten komen en elkaar goed te wijzen op de naleving van de regels.

Wat doet de KNVB als verenigingen geen voorzorgsmaatregelen nemen?

We proberen zo veel mogelijk informatie en tips aan te reiken om verenigingen te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle informatie is gebundeld op www.knvb.nl/coronavirus. Als we signalen ontvangen dat er bij verenigingen niet (voldoende) juiste maatregelen zijn genomen, nemen we contact op met de betreffende vereniging om te overleggen waar we ze mee kunnen helpen. Het opleggen van sancties vanwege het overtreden van de wettelijke voorschriften, wordt gedaan door de instanties en (lokale) autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte ook voor kinderen?

Nee, voor jeugdteams gelden geen beperkingen voor de groepsgrootte tijdens de sportbeoefening. Na afloop van het sporten geldt voor kinderen vanaf 13 jaar wel dat zij met niet meer dan twee personen samen mogen komen. Daarnaast geldt voor iedereen dat zij na afloop van de training de sportaccommodatie zo snel mogelijk weer moeten verlaten.

Hoe ga je om met spelers die terugkeren uit of woonachtig zijn in ‘oranje’-gebieden?

De richtlijnen vanuit de overheid zijn hierin leidend. Deze richtlijnen geven aan dat iemand die terugkeert uit of woonachtig is in een ‘oranje’-gebied 10 dagen in quarantaine dient te gaan. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’-gebied. Mocht een team door het quarantaineadvies te weinig spelers hebben om een wedstrijd te spelen, neem dan contact op met de KNVB om de gevolgen te bespreken.

Lees hieronder meer informatie van de overheid over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Thuisquarantaine Meer informatie over thuisquarantaine bij aankomst in Nederland.

Is het toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te reizen naar een training?

Ja, dit is toegestaan. Hiervoor gelden wel de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid. Wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder. Voor het vervoer in een bus/touringcar geldt de verplichting van het dragen van een niet-medisch mondkapje voor reizigers van 13 jaar en ouder.

Lees hieronder meer informatie vanuit de overheid over het vervoer en gebruik van mondkapjes.

Vervoer en mondkapjes Hier meer informatie.

Mag ik een kind tot 13 jaar weigeren op mijn club wanneer er sprake is van verkoudheidsklachten?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten, dan mag hij of zij niet naar een sporttraining/-wedstrijd. Het kind moet ook thuisblijven als het bij iemand woont die koorts heeft of benauwd is.

Accommodatie

Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?

Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de trainingen.

Is het toegestaan om de kleedkamer te gebruiken voor het (droog) wegleggen van spullen of gebruik van het toilet?

Om te voorkomen dat het in nauwe gangen en ruimtes druk wordt is het niet toegestaan om spullen (droog) weg te leggen in de kleedkamers. Indien het toilet zich bevindt in de kleedkamer mag de kleedkamer wel van het slot om gebruik te maken van het toilet. Voorkom hierbij altijd drukte.

Voor welke (niet-horeca) activiteiten kunnen verenigingen de sportkantine wel gebruiken?

De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:

  • Operationeel commissie overleg
  • Eigen trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
  • Verenigingsrechtzaken (ALV’s etc.)

Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen grote groepen bij elkaar komen. Daarnaast gelden de huidige coronarichtlijnen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.

Is het toegestaan een consumptie aan te bieden aan vrijwilligers?

Ja. Een consumptie zoals een kopje koffie/thee aanbieden aan vrijwilligers rondom trainingen/wedstrijden is toegestaan zolang de kantine en horeca gesloten blijft.

Geldt het dringende advies om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes ook op sportparken/in de sporthal?

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapjes te dragen in voor publiek toegankelijke binnenruimtes. Het mondkapje hoeft niet te worden gedragen tijdens de sportbeoefening. Wel is het dringende advies het te dragen in de hal, kleedkamers en andere binnenruimtes. Een club/beheerder van de sportaccommodatie bepaalt zelf of dit verplicht is of niet.

Mondkapjes Lees hier meer informatie van de Rijksoverheid over mondkapjes.

Cursussen en opleidingen

Gaan KNVB-bijeenkomsten en bezoeken bij verenigingen door?

Om onnodige drukte bij verenigingen te voorkomen worden door de KNVB georganiseerde bezoeken en bijeenkomsten zoveel mogelijk verplaatst of digitaal georganiseerd. Noodzakelijke verenigingsbezoeken worden altijd in onderling overleg met de vereniging afgestemd.

Gaan de KNVB-opleidingen bij verenigingen door?

Nee, alle KNVB-opleidingen bij verenigingen gaan voor de komende periode niet door.

Arbitrage

Wat als ik als scheidsrechter door het coronavirus niet aan mijn minimale wedstrijdaantal kan komen?

Het kan voorkomen dat je als scheidsrechter door het coronavirus, in welke vorm dan ook, niet aan je minimaal te fluiten wedstrijden kan komen. Je kunt dan voor 15 mei een dispensatieverzoek indienen bij de afdeling arbitrage van jouw steunpunt. Aan het einde van het seizoen wordt jouw verzoek tot dispensatie in behandeling genomen. Door het nietig verklaren van het seizoen 2019/’20 geldt dat voor het verlenen van dispensatie in het seizoen 2020/’21 er ook gekeken wordt naar de evt. verleende dispensatie in 2018/’19.

Worden er dit jaar SO I en SO II-opleidingen aangeboden?

Wat doet de KNVB als verenigingen geen voorzorgsmaatregelen nemen?

We proberen zo veel mogelijk informatie en tips aan te reiken om verenigingen te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Alle informatie is gebundeld op www.knvb.nl/coronavirus. Als we signalen ontvangen dat er bij verenigingen niet (voldoende) juiste maatregelen zijn genomen, nemen we contact op met de betreffende vereniging om te overleggen waar we ze mee kunnen helpen. Het opleggen van sancties vanwege het overtreden van de wettelijke voorschriften, wordt gedaan door de instanties en (lokale) autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

Terug naar boven