Protocol voor trainers

De KNVB adviseert trainers om de volgende maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen zijn in lijn met het protocol van het NOC*NSF.

 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • Voor de jeugd in de leeftijd t/m 12 jaar (onder 6 t/m onder 13); geldt dat zij zonder 1,5 meter afstand georganiseerd en onder begeleiding samen kunnen voetballen, er mogen alleen intern wedstrijden worden georganiseerd;
 • Voor de leeftijd 13 t/m 18 jaar (onder 14 t/m onder 19) geldt de 1,5 meter afstand en er georganiseerd en samen gevoetbald kan worden op 1,5 meter afstand;
 • Vermenging van deze beide leeftijdsgroepen is ten behoeve van de veiligheid op geen enkel moment toegestaan;
 • Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat spelers alleen op het afgesproken speelveldgedeelte toetreden;
 • Maak vooraf (gedrags)regels aan spelers duidelijk, met name voor de groep in de leeftijd 13 t/m 18 jaar waarbij tijdens het voetballen 1,5 meter afstand moet worden gehouden;
 • Ga voorafgaand aan de training na bij de spelers of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • Wijs spelers op het belang van handen wassen en desinfecteren voor- en na de training en laat spelers geen handen schudden;
 • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Houd 1,5 meter afstand met alle spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • Zorg dat je weet wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • Laat spelers vlak voor de starttijd van de training/activiteit het afgesproken speelveldgedeelte betreden;
 • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • Zorg dat er geen ouders/toeschouwers zijn bij de training
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Zorg dat je de organisaties die jij hebt uitgezet, ook weer opruimt en was hierna grondig je handen;
 • Zorg dat spelers de bal niet aanraken met de handen, de uitzondering is de keeper met (keepers)handschoenen;
 • Zorg dat iedereen een eigen gevulde bidon/waterfles meeneemt;
 • Verdeel de (drink)pauzes om groepsvorming te voorkomen;
 • Spelers komen in trainingskleding naar de vereniging;
 • Standaard maatregelen van het RIVM worden nageleefd, dit betekent ook niet spugen en snuiten op het veld;
 • Tijdens de training de hesjes niet uitwisselen tussen spelers en zorg dat de hesjes voor de nieuwe training weer schoon zijn;
 • Zorg dat je bij oefeningen uit voorzorg koppen zo veel mogelijk vermijdt;
 • Adviseer spelers om vlak voor de training thuis naar het toilet te gaan;
 • Bij een (ernstige) blessure mag je als trainer-coach de 1,5 meter doorbreken. Probeer hierbij de gezichten niet dicht bij elkaar te laten komen en daarna direct de handen wassen;
 • Zorg dat je telefoonnummer van de ouder(s) bij de hand hebt, zodat je bij eventuele blessures direct de ouder(s) in kunt lichten;
 • Vermijd het gebruik van grote materialen, indien je deze wel gebruikt houdt dan de 1,5 meter in acht;
 • Bouw de trainingsbelasting rustig op om de kans op (overbelasting) blessures zo klein mogelijk te houden.

Terug naar boven