Privacyverklaring

Als je de Voetbal.nl website of app van Voetbalmedia BV (hierna “Voetbalmedia”, “ons” of “wij”) bezoekt, je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief via onze website of app of toestemming hebt gegeven om je passende aanbiedingen te sturen, dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Voetbalmedia is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Voetbalmedia jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze Privacyverklaring staan. Door te klikken op een van de onderwerpen, word je direct naar het desbetreffende onderwerp geleid.

1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
3. Verstrekking aan derden
4. Privacy-informatie
4.1. 15 jaar of jonger?
4.2. Account voor KNVB-leden
4.3. Zichtbaarheid van naam en foto KNVB-leden
4.4. Account voor niet-KNVB-leden
4.5. E-mail aanbiedingen bij het KNVB-account
4.6. E-mail nieuwsbrief Voetbal.nl
4.7. Voetbal.nl (inloggen website en app)
5. Voetbal.nl en het uploaden van foto’s en filmpjes
6. Cookies op Voetbal.nl
7. KNVB Wedstrijdzaken-app voor KNVB-leden
8. Websites van derden
9. Vragen
10. Rechten
11. Wijzigingen

 

1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging

Voetbalmedia verwerkt de onderstaande categorieën persoonsgegevens voor de verwerkingen die zijn beschreven in deze Privacyverklaring.

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van de KNVB:

 • NAW-gegevens;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • KNVB lid ja / nee;
 • rol binnen team, vereniging en KNVB.

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van onze partners waarmee we een overeenkomst zijn aangegaan:

 • contactmomenten (versturen van post en/of een mailing en/of aangaan van een telefoongesprek), waarbij een partner gebruik heeft gemaakt van persoonsgegevens die de KNVB en/of Voetbalmedia heeft ontvangen, worden verwerkt en teruggekoppeld aan Voetbalmedia.

2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking

Op basis van verschillende wettelijke grondslagen, verwerken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens op basis van toestemming, die daarvoor door jou is gegeven, voor de volgende doeleinden:

 • Indien je daar toestemming voor hebt gegeven, dan i) verzorgen we e-mail acties en ii) verlenen we medewerking aan e-mail acties van onze partners, de KNVB en zorgvuldig geselecteerde derden, die ons daar om hebben verzocht en daarvoor middellijk of onmiddellijk een overeenkomst met ons zijn aangegaan.
 • Om jou te kunnen voorzien van de laatste informatie over voetbalgerelateerde onderwerpen verzenden we periodiek nieuwsbrieven en pushberichten.

Wij bewaren deze persoonsgegevens voor een termijn van 5 jaar na het intrekken van de toestemming.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor het doeleinde zoals hieronder genoemd.

 • In het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.

Wij bewaren deze persoonsgegevens voor een termijn van 5 jaar na het intrekken van de toestemming.

En ten slotte gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden. Voor deze doeleinden gelden geen bewaartermijnen.

3. Verstrekking aan derden

Voor de verwerkingen die zijn beschreven in deze Privacyverklaring, kunnen wij jouw persoonsgegevens versturen aan (met name) de volgende partijen:

 • KNVB;
 • Sportlink;
 • 40Beats;
 • Crystalloids;
 • Mint Marketing;
 • EDM;
 • Cendris;
 • partners van ons en partners van de KNVB (zie https://www.knvb.nl/over-ons/partners) en zorgvuldig geselecteerde derden die daartoe hebben verzocht en daartoe middellijk of onmiddellijk een overeenkomst met ons zijn aangegaan.

Daarnaast maken we voor het verwerken van jouw persoonsgegevens gebruik van IT-leveranciers die de beschikking krijgen over jouw gegevens.

4. Privacy-informatie

Hieronder vind je uitleg hoe de KNVB als de AVG-verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens gebruikt als je een KNVB-account aanmaakt en hoe persoonsgegevens gebruikt worden bij Voetbal.nl (inloggen op de website en gebruik van de app) en bij de KNVB Wedstrijdzaken-app. De KNVB maakt bij deze gegevensverwerkingen gebruik van de diensten van Voetbalmedia en Sportlink en heeft afspraken met die partijen over het verwerken van persoonsgegevens en informatiebeveiliging. Kijk hier hoe de KNVB omgaat met persoonsgegevens.

4.1 15 jaar of jonger?

Ben je 15 jaar of jonger, registreer alleen voor een account en gebruik Voetbal.nl (inloggen op website en app) en de KNVB Wedstrijdzaken-app alleen als je ouders of verzorgers dat goed vinden. Maak een keuze die je ouders of verzorgers goed vinden voor het ontvangen van e-mail aanbiedingen en bij de zichtbaarheid van je naam en foto (KNVB leden).

Voor KNVB leden van 15 jaar of jonger maakt de KNVB het mogelijk dat de ouders/verzorgers zelf een account aanmaken voor de kinderen. Gebruik daarvoor bij inschrijven bij een vereniging en voor het aanmaken van een account een e-mailadres van één van de ouders/verzorgers. Als u als ouder/verzorger meerdere kinderen heeft die lid zijn, kunt u daarvoor één KNVB-leden account gebruiken. U kunt het account dan zelf beheren en zelf de Voetbal.nl app gebruiken. U kunt de Voetbal.nl app ook installeren op bijvoorbeeld de telefoon van uw kinderen, maar houd dan wel in de gaten hoe uw kinderen de app gebruiken en dat ze daarbij geen instellingen kiezen waar u het niet mee eens bent.

4.2 Account voor KNVB-leden

Om Voetbal.nl (inloggen website en app) en om de KNVB Wedstrijdzaken-app te kunnen gebruiken heb je een KNVB-account nodig om in te kunnen loggen met een e-mailadres en wachtwoord. Het KNVB-account voor leden is een service die onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap van de KNVB.

Hoe gebruiken we je gegevens

Als je voor een account het e-mailadres gebruikt wat je opgegeven hebt bij je vereniging of bij de KNVB, dan geven we je een KNVB-leden account. We koppelen je account dan aan de verenigings-/bondsadministratie en voor de goede werking van een account gebruiken we de persoonsgegevens (e-mailadres, naam, geboortedatum, geslacht, adres en telefoonnummer) die je opgegeven hebt bij het inschrijven als lid. Een overzicht van die gegevens zie je bij de instellingen van je account. Als je het account gebruikt, registreren we het inloggen en uitloggen. We gebruiken je e-mailadres om serviceberichten te sturen over de goede werking van het account of wijzigingen van deze privacy-informatie. 

Met een account voor KNVB-leden kun je je digitale spelerspas van de KNVB bekijken en een foto voor de digitale spelerspas uploaden. Als je bij het inschrijven bij een vereniging al een foto voor je digitale spelerspas hebt ingeleverd, dan wordt die foto gebruikt. Zie voor meer informatie over het gebruik van je foto het item “Zichtbaarheid van naam en foto KNVB-leden”.

Als lid van de KNVB kan de KNVB je adresgegevens beschikbaar stellen aan partners van de KNVB en partijen uit geselecteerde branches voor het door hen per post toezenden van informatie en/of exclusieve aanbiedingen. We doen natuurlijk ons uiterste best om je alleen passende aanbiedingen te sturen. 

De KNVB stelt geen adresgegevens beschikbaar voor aanbiedingen per post gericht aan KNVB leden jonger dan 16 jaar. Wel kunnen we adresgegevens beschikbaar stellen voor aanbiedingen per post gericht aan de ouders/verzorgers van die leden. Als je geen post met informatie en/of exclusieve aanbiedingen wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar de KNVB.

Als lid van de KNVB kan de KNVB je telefoonnummer beschikbaar stellen aan partners van de KNVB en partijen uit geselecteerde branches voor het door hen telefonisch doen van exclusieve aanbiedingen. We doen natuurlijk ons uiterste best om je alleen passende aanbiedingen te sturen. 

Als je telefoonnummer opgenomen is in het bel-me-niet-register, dan wordt je telefoonnummer niet gebruikt voor aanbiedingen. De KNVB stelt geen telefoonnummers beschikbaar voor aanbiedingen per telefoon gericht aan KNVB- leden jonger dan 16 jaar. Als je geen gebruik wilt maken van het bel-me-niet-register en toch geen telefonische aanbiedingen wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar de KNVB.

4.3 Zichtbaarheid van naam en foto KNVB-leden

Je naam en foto bij Voetbal.nl

Bij je KNVB-account kun je als KNVB-lid voor Voetbal.nl instellen hoe je naam en foto getoond worden voor andere gebruikers van Voetbal.nl. Je kunt kiezen voor het tonen van je naam en foto, je kunt kiezen voor het tonen van alleen je naam en je kunt kiezen voor afschermen; dan worden je naam en foto niet getoond, ben je niet vindbaar en kun je geen Player of the Match worden. Meer informatie over het tonen van de foto en naam vind je hier. Ben je 15 jaar of jonger, maak een keuze die je ouders of verzorgers goed vinden.

Je naam en foto bij de KNVB Wedstrijdzaken app

Je naam en foto worden getoond in de KNVB Wedstrijdzaken-app. Dit is voor de identificatie van spelers (je digitale spelerspas van de KNVB) en voor het Digitaal Wedstrijdformulier. Het tonen van je naam en foto in de KNVB Wedstrijdzaken-app kun je niet zelf instellen. Meer informatie over het tonen van de foto en naam vind je hier.

4.4 Account voor Niet-KNVB leden

Als je geen lid van de KNVB bent kun je Voetbal.nl (website en app) ook gebruiken. Je hebt dan een KNVB-account nodig om in te kunnen loggen met een e-mailadres en wachtwoord. Het KNVB-account voor niet-leden is een dienst waarvoor je een overeenkomst met de KNVB sluit.

Hoe gebruiken we de gegevens

Voor de goede werking van een account zijn je naam en geboortedatum verplicht. Een overzicht van die gegevens zie je bij de instellingen van je account. Als je je account gebruikt, registreren we het inloggen en uitloggen. We gebruiken je e-mailadres om serviceberichten te sturen over de goede werking van het account of wijzigingen van de privacy-informatie.

Als je je adresgegevens invult, kan de KNVB je adresgegevens beschikbaar stellen aan partners van de KNVB en partijen uit geselecteerde branches voor het door hen per post toezenden van informatie en/of exclusieve aanbiedingen. We doen natuurlijk ons uiterste best om je alleen passende aanbiedingen te sturen. 

De KNVB stelt geen adresgegevens beschikbaar voor aanbiedingen per post gericht aan gebruikers jonger dan 16. Wel kunnen we adresgegevens beschikbaar stellen voor aanbiedingen per post gericht aan de ouders/verzorgers van die gebruikers. Als je geen post met informatie en/of exclusieve aanbiedingen wilt ontvangen, vul dan geen adresgegevens in of verwijder je eerder ingevulde adresgegevens.

Ben je 15 jaar of jonger, maak een keuze die je ouders of verzorgers goed vinden.

Als je je telefoonnummer invult, kan de KNVB je telefoonnummer beschikbaar stellen aan partners van de KNVB en partijen uit geselecteerde branches voor het door hen telefonisch doen van exclusieve aanbiedingen. We doen natuurlijk ons uiterste best om je alleen passende aanbiedingen te sturen. 

Als je telefoonnummer opgenomen is in het bel-me-niet-register, dan wordt je telefoonnummer niet gebruikt voor aanbiedingen. De KNVB stelt geen telefoonnummers beschikbaar voor aanbiedingen per telefoon gericht aan KNVB leden jonger dan 16. Als je geen telefonische aanbiedingen wilt ontvangen, vul dan geen telefoonnummer in of verwijder je eerder ingevulde telefoonnummer.

4.5 E-mail aanbiedingen bij het KNVB-account

Ben je 15 jaar of jonger, maak een keuze die je ouders of verzorgers goed vinden.

Bij het aanmaken van een account kun je er voor kiezen om per e-mail informatie en/of exclusieve aanbiedingen van Voetbalmedia, de KNVB, onze partners en partijen uit geselecteerde branches te ontvangen. Bij de instellingen van je account kun je deze keuze altijd aanpassen. We doen natuurlijk ons uiterste best om je alleen passende aanbiedingen te sturen. Vanzelfsprekend kun je je op ieder moment afmelden. Voor dit gebruik is Voetbalmedia de AVG- verwerkingsverantwoordelijke en worden je persoonsgegevens bewaard voor een termijn van 5 jaar na het intrekken van de toestemming.

4.6 E-mail nieuwsbrief voetbal.nl

Als je een account aanmaakt heb je de mogelijkheid om je in te schrijven voor de Voetbal.nl nieuwsbrief. Bij iedere nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om uit te schrijven. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer. Als je na uitschrijven de nieuwsbrief toch weer wilt ontvangen, kun je bij de instellingen van je account kiezen om de nieuwbrief weer te ontvangen. Je e-mailadres wordt door Voetbalmedia gebruikt om de nieuwsbrief toe te zenden. Voor dit gebruik is Voetbalmedia de AVG- verwerkingsverantwoordelijke en worden je persoonsgegevens bewaard voor een termijn van 5 jaar na het intrekken van de toestemming.

4.7 Voetbal.nl (inloggen website en app) 

Bij Voetbal.nl (website en app) gebruikt de KNVB persoonsgegevens van alle leden (spelers en officials etc.) van de KNVB. Ook als je nog geen KNVB-account hebt aangemaakt, worden gegevens gebruikt. Het is daarom van belang om altijd een KNVB-account aan te maken. Je gegevens worden gebruikt om de gebruikers van Voetbal.nl te informeren over wedstrijdinformatie.

Hoe gebruiken we je gegevens

Gegevens van KNVB-leden worden gebruikt bij het tonen aan teamleden, officials en andere gebruikers van Voetbal.nl van informatie over te spelen en gespeelde wedstrijden met o.a. naam en foto van spelers en officials (afhankelijk van zichtbaarheid), uitslagen, doelpunten en doelpuntenmakers, gele en rode kaarten en wisselspelers.

Als je eigen vereniging een bepaald programma gebruikt, dan worden gegevens van verenigingsleden gebruikt om informatie aan spelers en begeleiders van de teams van die vereniging te geven over o.a. trainingen, werkzaamheden voor vrijwilligers en evenementen van de vereniging. Deze informatie is alleen zichtbaar voor de verenigingsleden en is niet zichtbaar voor andere gebruikers van Voetbal.nl

Gegevens van niet-KNVB-leden worden gebruikt om aan hen wedstrijdinformatie te tonen van de verenigingen, teams of spelers die ze als favoriet ingesteld hebben.

Je gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van de juiste pushberichten die betrekking hebben op een bepaalde wedstrijd (mededelingen aan spelers en officials) of berichten waarvoor aangemeld is (alle gebruikers). Bij pushberichten gaat het om mededelingen over bijvoorbeeld afgelastingen.

5. VOETBAL.NL EN HET UPLOADEN VAN FOTO’S EN FILMPJES

Gebruikers van Voetbal.nl kunnen foto’s en filmpjes uploaden. Daarbij gaat het om persoonsgegevens van de inzender van foto’s en filmpjes en van de personen die daarop herkenbaar te zien zijn. De foto’s en filmpjes worden met de naam van de inzender geplaatst bij de wedstrijd waar ze betrekking op hebben en zijn zichtbaar voor de spelers en officials van die wedstrijd en voor andere gebruikers van voetbal.nl die een speler of een team van die wedstrijd als favoriet opgegeven hebben. Voor het tonen van wedstrijdfilmpjes wordt gebruik gemaakt van een (afgeschermd) Youtube-kanaal.

Je gegevens worden ook gebruik bij het selecteren van het “Moment van de week” en de publicatie daarvan op social media kanalen zoals twitter of internet.

De voorwaarden bij het insturen van foto’s en filmpjes zijn:

 1. Je bent zelf verantwoordelijk voor de foto’s en filmpjes die je instuurt.
 2. Upload alleen foto’s of filmpjes:
 • als je 16 jaar of ouder bent,
 • van jezelf, van familieleden of vrienden of van het eigen elftal,
 • van mooie wedstrijdmomenten, mooie acties en goals.
 1. Upload geen portretfoto’s.
 2. Handel niet in strijd met de wet en plaats:
 • geen discriminerende of beledigende foto’s of filmpjes,
 • geen onjuiste of misleidende foto’s of filmpjes,
 • geen commerciële boodschappen.

5. Als je de voorwaarden niet volgt kan je account afgesloten worden.

Bezwaar tegen een ingezonden foto of filmpje waar je zelf op staat?

Als je een foto of filmpje tegenkomt waar je zelf opstaat en dit liever niet hebt, dan kun je bezwaar maken en wordt de foto of het filmpje verwijderd.

6. COOKIES OP VOETBAL.NL

De Voetbal.nl website en app maken gebruik van cookies en/of vergelijkbare technologieën. Dat doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies en/of vergelijkbare technologieën maken we de website en app gebruiksvriendelijker. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies en/of vergelijkbare technologieën onze website en app inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Ook vinden wij het van belang om u te wijzen op de mogelijkheid om geen cookies en/of vergelijkbare technologieën op te slaan. Meer informatie over cookies en/of vergelijkbare technologieën vind je hier.

7. KNVB WEDSTRIJDZAKEN-APP VOOR KNVB-LEDEN

Bij de wedstrijdzaken-app gebruikt de KNVB persoonsgegevens van alle leden (spelers en officials etc.) van de KNVB. Ook als je nog geen KNVB-account hebt aangemaakt, worden gegevens gebruikt. Het is daarom van belang om altijd een KNVB-account aan te maken. Met een KNVB-account kun je bijvoorbeeld inzien welke persoonsgegevens voor dit account vastgelegd zijn, kun je als je lid van een vereniging/de KNVB bent je digitale spelerspas bekijken en kun je als je lid bent de zichtbaarheid van je naam en foto voor Voetbal.nl instellen. 

Hoe gebruiken we je gegevens

Je gegevens worden bij de KNVB Wedstrijdzaken-app gebruikt om wedstrijden overeenkomstig de reglementen plaats te laten vinden, zoals de identificatie van spelers met de digitale spelerspas van de KNVB en het invullen van het Digitaal Wedstrijdformulier.

Daarnaast worden gegevens van KNVB-leden gebruikt bij het tonen aan teamleden, officials en andere gebruikers van de KNVB Wedstrijdzaken-app van informatie over te spelen en gespeelde wedstrijden met o.a. uitslagen, doelpunten en doelpuntenmakers, gele en rode kaarten en wisselspelers.

Je gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van de juiste pushberichten die betrekking hebben op een bepaalde wedstrijd. Bij pushberichten gaat het om mededelingen over bijvoorbeeld afgelastingen.

Meer informatie over de KNVB Wedstrijdzaken-app vind je hier.

De KNVB Wedstrijdzaken-app is een dienst van de KNVB die onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap van de KNVB.

8. Websites van derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website of app via links kunnen worden bezocht. Voetbalmedia aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

9. Vragen

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen met Voetbalmedia, een brief sturen naar Voetbalmedia, Postbus 515, 3700 AM Zeist, t.a.v. afdeling juridische zaken, een e-mail sturen naar Voetbalmedia of via het contactformulier.

10. Rechten

Met betrekking tot (het gebruik van) jouw persoonsgegevens kun je de onderstaande rechten uitoefenen door een brief te sturen naar Voetbalmedia, Postbus 515, 3700 AM Zeist, t.a.v. afdeling juridische zaken, een e-mail te sturen naar Voetbalmedia of via ons contactformulier:

 • recht op toegang tot de persoonsgegevens die de KNVB en/of Voetbalmedia van jou verwerken;
 • recht om jouw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
 • recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke bewaartermijn is verlopen;
 • recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, onder andere indien je geen prijs meer stelt op informatie over onze producten of diensten;
 • recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens; en
 • recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking). Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat toestemming niet meer geldt vanaf het moment van intrekken.

De KNVB en/of Voetbalmedia reageren doorgaans binnen één maand op jouw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat je hebt ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij jou daar uiterlijk binnen één maand over in en verlengen wij onze reactietermijn met maximaal twee maanden.

In aanvulling op bovengenoemde rechten, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat de KNVB en/of Voetbalmedia jouw persoonsgegevens (hebben) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

11. Wijzigingen

De KNVB en/of Voetbalmedia behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze tekst. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Terug naar boven