Veelgestelde vragen over het coronavirus en voetbal

Redactie
KNVB Media
10 april 2020, 11:15

De huidige coronacrisis heeft ook op het voetbal veel impact. - Foto: Voetbal.nl

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn er een aantal veelgestelde vragen over de gevolgen voor het amateurvoetbal, dat niet meer zal worden hervat.

Competities AMAteurvoetbal

Geldt het besluit voor alle amateurcompetities?

Het geldt voor alle competities, mannen, vrouwen en jeugd op alle niveaus in heel Nederland. De enige uitzondering vormen de competities waarin gespeeld wordt voor Europese tickets: Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19. Daar wordt nog naar gekeken.

Waarom kiest de KNVB om geen promotie/degradatie toe te passen?

We zijn van mening dat dit het meest eerlijke en duidelijke besluit is. We weten dat elk besluit pijn zal doen, afhankelijk van de plek waarop een team op de ranglijst stond. Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie toe kunnen passen.

In België kiezen ze ervoor om stand van 12 maart als eindstand te laten gelden, waarom kiest de KNVB hier niet voor?

  • We zijn van mening dat dit niet eerlijk is, niet ieder team heeft twee keer tegen elkaar gespeeld. Sommige teams hebben al 2x tegen dezelfde tegenstander gespeeld en andere teams maar 1x of helemaal niet. Dat geeft een vertekend beeld, waardoor wij van mening zijn dat dit geen goede basis voor het doorvoeren van promotie/degradatie is.
  • Daarnaast zijn in een groot aantal competities verschillen in het aantal gespeelde wedstrijden, wat het bepalen van een goede eindstand oneerlijk zou maken. Dit signaal kwam ook vaak terug in de gesprekken die we hadden de afgelopen tijd met onze verenigingen.

Op welk niveau spelen mijn teams komend seizoen?

  • In categorie A spelen alle teams in principe minimaal op hetzelfde niveau als afgelopen seizoen. Alleen het bestuur amateurvoetbal kan besluiten hier op verzoek van af te wijken.
  • In categorie B kunnen alle teams zich opnieuw inschrijven op het gewenste niveau.

Hoe worden de opengevallen plekken opgevuld in categorie A?

We gaan de komende tijd gebruiken om te inventariseren hoeveel opengevallen plekken er opgevuld moeten worden voor het seizoen 2020/’21. We verwachten uiterlijk 1 juni dit helemaal compleet te hebben.

Hoe gaat de KNVB om met teams uit de categorie A die dit seizoen uit de competitie zijn weggevallen?

Teams die bijvoorbeeld uit de competitie zijn genomen of zich hebben teruggetrokken zullen komend seizoen 2020/’21 op een lager niveau starten.

Mijn team stond op degraderen en we vonden het eigenlijk wel prima om komend seizoen op een lager niveau uit te komen. Waar worden we nu ingedeeld?

In principe op het niveau van dit seizoen. Het bestuur amateurvoetbal heeft echter de mogelijkheid om teams op een lager niveau in te delen, zolang de belangen van anderen daardoor niet worden geschaad. Bespreek dit dan ook met je bestuur en overweeg of je met goede argumentatie een lagere indeling wil aanvragen. Dit verzoek kan doorgegeven worden via contact@knvb.nl

Op welk niveau gaan de nieuwe Onder 23, Onder 21, Onder 18 en Onder 16 teams van mijn vereniging instromen?

We gaan de komende tijd gebruiken om te bepalen op basis waarvan teams komend seizoen worden ingedeeld in de nieuwe jeugdcompetities. Uiterlijk 1 mei gaan wij dit besluit communiceren.

Wat betekent dit voor de teams die nog in het bekertoernooi zaten?

De bekertoernooien worden per direct stopgezet en gaan helaas niet uitgespeeld worden.

Welke teams plaatsen zich nu voor het landelijke bekertoernooi van betaald voetbal?

De KNVB heeft hierover nog geen besluit genomen, we verwachten uiterlijk 1 mei hier uitsluitsel over te geven.

Wat betekent dit besluit voor de competities in de categorie B?

De competities in categorie B worden stopgezet. Teams kunnen zich volgend seizoen weer inschrijven op het gewenste niveau. Wij zullen de wedstrijden volledig uit het programma halen.

Als we voor 1 juli toch weer mogen voetballen, mogen we dan weer wedstrijden of toernooien organiseren.

De overheid bepaalt of voetballen weer veilig is en of dat dus weer mag. Als dat zo is, dan kunnen verenigingen zeker aan de slag gaan met oefenwedstrijden en toernooien.

Wat gebeurt er met de overschrijvingstermijn?

De uiterste overschrijvingsdatum blijft vooralsnog gehandhaafd op 15 juni.

Wat gebeurt er met de inschrijvingsdatum voor het komende seizoen?

  • Voor veldvoetbal geldt dat teams ingeschreven kunnen worden tussen 1 juni en 17 juni.
  • Voor zaalvoetbal geldt dat teams ingeschreven kunnen worden tussen 11 mei en 1 juni.

Waarom geldt dit besluit niet voor de eredivisie zaalvoetbal mannen, eredivisie veldvoetbal vrouwen en de eredivisie JO19?

In deze competities is de plaatsing van de kampioen voor een Europese competitie in 2020/’21 van belang. We willen daarom nu nog geen besluit nemen over deze competities. We gaan nog nader bepalen of deze competities nog uitgespeeld kunnen worden, dit is uiteraard afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van de coronacrisis en de maatregelen van de overheid.

Wat betekent dit voor lopende tuchtzaken?

Lopende tuchtzaken worden afgehandeld. Tuchtzaken worden over het algemeen schriftelijk behandeld. Deze zaken kunnen dus op de gebruikelijke wijze worden afgehandeld. Voor de behandeling van tuchtzaken waarin een mondeling onderzoek noodzakelijk is, wordt het inzetten van digitale communicatiemiddelen onderzocht.

Wat betekent dit voor tuchtrechtelijke verenigingsstraffen?

Tuchtrechtelijke verenigingsstraffen komen niet te vervallen. Ontvangen boetes dienen te worden voldaan en als gevolg van het uit de competitie nemen van een team, wordt dat team als gedegradeerd beschouwd. Dat team zal in het volgende seizoen in de naast lagere divisie of klasse worden geplaatst.

Wat betekent dit voor uitsluitingen en functieontzeggingen van individuele leden?

Uitsluitingen en functieontzeggingen van individuele leden komen niet te vervallen. Uitsluitingen en functieontzeggingen zijn over het algemeen aan wedstrijden van het team van de betrokkene gekoppeld. Zodra het team van de betrokkene weer wedstijden gaat spelen, kan het aantal wedstrijden straf worden afgeteld.

Wij vieren dit jaar géén jubileum en hebben onze festiviteiten doorgeschoven naar 2021. Kunnen we nog wel een vrij weekend aanvragen?

Ja, deze mogelijkheid wordt geboden. Verzoeken hiervoor kunnen voor 1 juni doorgegeven worden aan contact@knvb.nl

Krijgen KNVB-scheidsrechters financiële compensatie nu het seizoen is gestopt?

De vergoeding voor scheidsrechters in het amateurvoetbal is gebaseerd op de onkosten die zij maken om hun wedstrijden te kunnen fluiten. Deze onkosten vervallen nu er niet meer wordt gespeeld. Daarom is een vergoeding ook niet meer van toepassing.

Heeft het besluit gevolgen voor de contributie die spelers aan hun club moeten betalen?

Sportbreed geldt het standpunt dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit en adviseren we je om in contact te blijven en dit te bespreken binnen jouw vereniging. Een club kan in overleg met de leden bepalen om de contributie tijdelijk stil te zetten. Maar dat heeft uiteraard ook weer gevolgen voor de financiële positie van de vereniging.

Wat doet de KNVB om de verenigingen te helpen bij financiële problemen als gevolg van de coronacrisis?

De KNVB zal er alles aan doen om de kosten voor verenigingen zo laag mogelijk te houden, zo ook de betalingen van clubs aan de bond. Zo is besloten dat de twee resterende maandelijkse incasso’s van april en mei niet worden uitgevoerd. In juni maakt de KNVB de eindafrekening over het seizoen 2019/’20 op. Hierin gaan vanzelfsprekend een aantal kosten beduidend lager uitvallen voor de clubs. Daarnaast geeft de KNVB een restitutie op de reeds in rekening gebrachte wedstrijdgelden. De hoogte van deze restitutie is gebaseerd op het aantal niet gespeelde wedstrijden. Dit is uiteindelijk terug te zien in de eindafrekening.

Met als doel de totale financiële consequenties van deze crisis voor clubs enigszins te beperken, trekt de KNVB ook gezamenlijk op met NOC*NSF en de overheid en maakt zich sterk voor onder meer een noodfonds voor de sport.

Van welke financiële regelingen kunnen verenigingen gebruik maken?

De KNVB is samen met NOC*NSF in gesprek met de overheid om verenigingen met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis tegemoet te komen. Zie hier de mogelijkheden. Hier volgt binnenkort een update over.

Hoe zit het met het onderhoud van accommodaties nu er niet meer wordt gevoetbald?

Nu de sportclubs gesloten zijn, spelen er veel vragen over het onderhoud van sportaccommodaties. Kijk voor antwoorden op enkele veel gestelde vragen naar de Q&A op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten, of bekijk voor algemene informatie over Accommodatiezaken de pagina op onze website. Heb je als vereniging specifieke vragen over de situatie bij jouw club? Neem dan met ons contact op via accommodatiezaken@knvb.nl.

Voor overige vragen:

Het besluit om de competities in het amateurvoetbal niet te hervatten is zo snel mogelijk genomen na de bekendmaking van de nieuwe maatregelen van het kabinet op 31 maart. Dit om alle betrokkenen in het amateurvoetbal zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Het is een weloverwogen beslissing, waarbij alle belangen en mogelijkheden zijn gewogen en besproken met belangenverenigingen, clubs, de ledenraad amateurvoetbal en de Raad van Toezicht. Over veel gevolgen van dit besluit is al een standpunt ingenomen, zie de vragen hierboven. Op deze termijn was het echter niet mogelijk om op alle vragen al een antwoord te hebben. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt, kijk dus regelmatig op deze pagina.

Verenigingen

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn club?

Op dit moment bekijken we samen met NOC*NSF in hoeverre verenigingen gebruik kunnen maken van de huidige noodmaatregelen vanuit de overheid. Daarnaast maken we ons met NOC*NSF en andere sportbonden sterk richting de overheid voor een noodfonds en noodmaatregelen voor de Nederlandse sport en sportverenigingen om te voorkomen, dat verenigingen slachtoffer worden van deze crisis. Ook zijn we met het ministerie van VWS en NOC*NSF aan het kijken hoe de generieke (nood)maatregelen van de overheid voor de sport/voetbalwereld kunnen worden vertaald ten behoeve van de sport.

Heb je als amateurvereniging ook andere vragen of suggesties?

Neem dan contact op met de Verenigingsadviseur in jouw serviceregio. Vind hier jouw Verenigingsadviseur

Kunnen besturen en commissies verder gaan met vergaderen, bijvoorbeeld in kleinere groepen of bij iemand thuis? 

Het kabinet heeft voor heel Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF en KNVB ondersteund. Alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen moeten dan ook worden afgelast. Skype, Whatsapp videobellen of Facetime zijn namelijk goede digitale alternatieven om een vergadering toch doorgang te laten vinden.

Kan de KNVB goede voorbeelden/tips, maatschappelijke inzet vrijwilligers en beweeg- of voetbal challenges ter inspiratie delen met alle verenigingen? 

Op onze social media zullen we goede ideeën uiteraard delen met de andere voetballiefhebbers. Zo publiceert de KNVB op Instagram ‘stay at home challenges’. Mochten verenigingen goede ideeën hebben en die willen delen met andere verenigingen, kunnen ze deze altijd zelf delen via social media of even contact opnemen met de KNVB verenigingsadviseur.

Moeten verenigingen voor hun accommodaties huur blijven betalen aan de gemeentes en kan de KNVB hier een rol in spelen?

Elk geval wordt bepaald door de afspraken die de club met de betreffende gemeente heeft gemaakt of de contracten die zijn afgesloten. Dit is een lokale aangelegenheid. De KNVB is geen directe partij hierin en kan hier dus ook niet namens de club optreden. Wel kan onze verenigingsadviseur uiteraard meekijken. Dergelijke kosten kunnen later mogelijk via het noodfonds van gemeentes gecompenseerd worden. Kijk voor meer informatie ook op de site van de Vereniging van Sport en Gemeenten (VSG).

Vereniging van Sport en Gemeenten (VSG)Kijk hier voor meer informatie.

Van welke steunregelingen kunnen verenigingen gebruik maken?

De KNVB heeft een eerste analyse gemaakt van de toepasbaarheid van de steunmaatregelen voor verenigingen. Sommige regelingen zijn al van kracht en andere steunmaatregelen worden momenteel nader uitgewerkt door de Rijksoverheid. De KNVB, NOC*NSF en ministerie VWS zijn volop bezig met de toekomstige compensatievraagstukken voor sportverenigingen. Hierin wordt gekeken naar het mislopen van kantine-inkomsten en aflossingsverplichtingen die sportverenigingen hebben. Ook wordt er door de gemeentes gekeken naar de huurinkomsten omtrent accommodaties. Hier zou een bredere compensatieregeling vanuit het Rijk kunnen voortkomen samen met cultuur en welzijn. Blijf op de hoogte en kijk voor veel gestelde sportvragen en het laatste nieuws ook op de website van de KNVB en de website van NOC*NSF. Voor vragen over de rol van de gemeentes richting sportverenigingen kunt u terecht op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten.

Vereniging van Sport en Gemeenten (VSG)Kijk hier voor meer informatie.

NOC*NSFVeelgestelde vragen voor - onder andere - sportclubs, zie de pagina van NOC*NSF.

 

Terug naar boven